Besøg OFF

Odense International Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge i alle aldre.

OFF sørger for store filmoplevelser i høj kvalitet. Forskellige film og filmpakker til forskellige alderstrin, startende fra tre år.

Der vises herlige animationer, klassikere og nye guldkorn, som skaber store fællesoplevelser for børn og unge. Vi tilbyder film som alle rører og rammer. For de mindste ligges der op til leg og glæde og for det større ligges der op til tankevirksomhed, smil og diskussion.

Følgende alderstrin kan komme i OFF helt egen biograf til en visning matchende lige til deres målgruppe. Før visningen fortælles der om OFFs historie, og hvordan vi holder filmfestival.

For de ældre årgange, der har lyst til at arbejde yderligere med de film der er en del af pakken, er der undervisningsmateriale tilgængeligt på:http://www.filmfestival.dk/undervisningsmateriale/

Tilbuddet indeholder en filmvisning med 4-6 kortfilm og fortælling om OFFs historie, særligt indrettet til hvert alderstrin. Tilbuddet lægger op til at arbejde videre klasselokalet, men er ikke undervisning i sig selv.

Pris: 500 kr pr session, med plads til maks. 30 elever

Indskoling og mellemtrin

OFF JUNIOR, 3-6 ÅR
Best OFF Buster 3+
Denne pakke indeholder filmene: ’Den lille fugl og egernet’, ’Pawo’, ’Slipset’ og ’Vitello graver et hul’.

OFF JUNIOR – Børnehave til og med 3. klasse
Denne pakke indeholder filmene: ’Skoleudflugt’, ’Frys’, ’Farvel far’

OFF JUNIOR – 4. til og med 6. klasse

Denne pakke indeholder filmene: ’Bernard den store’, ’Genforeningen’, ’Giovanni og vandballetten’ og ’Flyvere i natten’

Udskoling og Ungdomsuddannelser – Ikke rigtigt voksen, ikke rigtigt børn (13/14+)

Fra 7.-10- klassetrin og ungdomsuddannelser.

I samarbejde med læreren udvælges der et program særligt egnede til unge teenagere og unge voksne, der med fordel kan indrettes efter et aktuelt undervisningsforløb.

I dette tilbud kan der vælges mellem filmpakkerne OFF1-OFF4 eller DK1-DK3.