Programmet for OFF17 er stadig i planlægningsfasen. Hele fokusprogrammet bliver offentliggjort i katalog og på hjemmeside primo august.