Dansk – Kinesisk Talent Camp på OFF

For 9. gang afholder Odense Filmværksted en talentcamp med danske og udenlandske deltagere, der skal lære, lytte og lave film sammen.

I år bliver det vildt, for de har fundet nye film-legekammerater og afvikler to camps. Den første i Odense under OFF – og den anden i Chengdu, Kina i oktober. Det giver øget netværk og oplevelser for livet.

Campen tilbydes til i alt 20 udvalgte danske og kinesiske filmskabere: 10 fra hvert land, som får mulighed for at udvikle deres filmkompetencer, opnå mangfoldighed i filmsprog og skabe professionelle netværk.

Formålet er kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. De unge skal inspirere hinanden, lære nye produktionsmetoder og tilgange til film- og tv-mediet. Omdrejningspunktet er storytelling, og metoden er pitching, coaching og feedback. Den gode historie er i centrum.

De to camps arrangeres i samarbejde med OFF af Odense Filmværksted, ALLAB, en netværksvirksomhed, som har specialiseret sig i formidling af kulturaktiviteter i og uden for Kina, og Lifelong Learning som blandt andet står bag produktion af en kinesisk spillefilm på Fyn.